Information dispatch of Go players

Homepage

Go players is introduction of administration, homepage making.

IGO AMIGO Mannami Kana, Wang Wei Jen, Yoshihara Yukari
Go classroom usagikurabu Tanimura Yoshiyuki
Go club groundwork society Shimoji Gensho
Go salon Ogose Ogoshi Ichiro
Go station homepage Iwamaru Taira, Tsukuda Akiko, Izawa Akino, Tanemura Sayuri
Homepage of Ishikura Noboru Ishikura Noboru
Ichikawa child Go dojo studio Mimura Tomoyasu
Go classroom of Umezawa Yukari, Wang Wei Jen, Mannami Kana Yoshihara Yukari, Wang Wei Jen, Mannami Kana
Pea Go classroom Endo Yoshifumi
Sky sky (sky) Go club Kogawa Konyu
Official Site - Yamamoto Kentaro - Yamamoto Kentaro
Shiroishi Go classroom Shiraishi Yuichi
Shinjuku child Go classroom Fujisawa Kazunari
Senju society Kobayashi Chizu
It is Go nagoya amigo in Nagoya Osawa Kenro, Shimojima Yohei, Yanagisawa Satoshi et al.
Ishida Shuho (24th Honinbo) Go saron Ishida Yoshio
Net Kiin Sakai Takeshi
Go classroom of Furuya Masao & Yuko Furuya Masao
Mitsunaga society Mitsunaga Junzo
Yukari House Yoshihara Yukari
Comfort runs; meeting Kenmochi Jo, Kanno Masashi
Young person Go players Go classroom Komatsu Daiki, Takeshi Takashima, Hoshikawa Koyo

Blog

It is introduction of blog page that Go players runs.

Go station blog Iwamaru Taira, Tsukuda Akiko, Izawa Akino, Tanemura Sayuri
Kansai Go players society -
Recent Shimoshima 8dan and large table 2 step Shimojima Yohei, Oomote Takuto
Go diary of Shiraishi Yuichi Shiraishi Yuichi
Coming up suddenly diary of Suzuki Isao 7dan Suzuki Isao
Takao diary Takao Shinji
Jewel box of Go of Takekiyo Isamu Takekiyo Isamu
Go travelogue of Senju Kobayashi Chizu
It is sometimes Go diary + Fujisawa Kazunari
nakanetto Nakane Naoyuki, Kim Hyun Jung
nagoya amigo Osawa Kenro, Yanagisawa Satoshi
Nagoya Go players society -
Blog of Hiro Fumi☆ Ohashi Hirofumi
Go diary of Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
Mimura Go jp Mimura Tomoyasu
GO of Mukai 3 sisters! GO! Diary☆ Nagashima Kozue, Mimura Kaori, Mukai Chiaki
Diaries of companion of Yoshihara Yukari people Yoshihara Yukari
Yoda log Yoda Norimoto

List of official accounts of The Nihon Ki-in is this